அறிவிப்புகள்

கவிஞர் திருலோக சீதாராம் நூற்றாண்டு விழா

https://youtu.be/fOI8Ve3PkLA
@ கவிஞர் திருலோக சீதாராம்

நூற்றாண்டு விழாபாரதி கிருஷ்ணகுமார் உரை

 

திண்டுக்கல் புத்தகத் திருவிழா

https://youtu.be/TTyysHCFZJo
திண்டுக்கல் புத்தகத் திருவிழா -  உலகில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகள்.

 

எளிய பாடம் நாற்று விழா

இயற்கை கற்றுத்தரும் எளிய பாடம்

நாற்று விழா

ராஜபாளையம்

https://youtu.be/v8zG-2osCFs

 

அழியாத வெளிச்சம்

https://youtu.be/4BCLplH3UAE


நாற்று விழா - அழியாத வெளிச்சம்

, பிறரிடம் காட்டும் அன்பு மட்டும் தான்.

 

ஞானிகள் குழந்தைகள்.

https://youtu.be/5Ar-xwJQvXo

நாற்று - ஞானிகள் குழந்தைகள்.

 
B.K. அறிமுகம்


Get the Flash Player to see this player.

© All Rights Reserved

Web Design